Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2012

rysielec
Reposted bymrpaf mrpaf
rysielec
Reposted byUser89 User89

September 24 2012

rysielec
4872 9573
Reposted byolossJasiuuukneelingsolvesproblemsmakuro83Kik4sSarielarachnephobicwomankingmoppiemalinowykisielagatonimariMomisery000token0karmazynowykrukvennectobaz
rysielec
Steve Martin
Reposted bytronstfnbafh666
rysielec
Stanley Kubrick
Reposted bydzonybawelnianamlodzieniec
rysielec
Shaquille O'Neal tries to fit his 7-foot-2 body on an undersized dorm bed
rysielec
Shatner & Nimoy reading MAD magazine
Reposted byinsomniabloggingawezonepiratenmaat
rysielec
Stan Lee
Reposted byKudlatyBluesdzony

September 17 2012

rysielec
I nagroda w kategorii LUDZIE


Autor: Michał Szlaga 
Brazylia. Fotoreportaż z akcji artystycznej „Koziołek 2011” przeprowadzonej w Brasilii przez polskiego artystę Pawła Althamera. Wcielił się on na jeden dzień w postać Koziołka Matołka i zwiedzał stolicę Brazylii. Spacerując, intrygował mieszkańców, pozował z nimi do zdjęć, podziwiał architekturę, jednym słowem – poznawał nowy ląd. 19 czerwca 2011

Grand Press Photo 2012
Reposted bypatyna patyna

September 13 2012

rysielec
3553 6109
Lee Scratch Perry
(szkoda, że najfajniejsze zdjęcia jest w najsłabszym stanie)
rysielec
3546 aa8c 420
Lee Scratch Perry
rysielec
3540 28f5 420
Lee Scratch Perry

September 10 2012

rysielec
"ej stary, Ty kiedyś fajne tu zdjęcie wrzucałeś. czemu już tego nie robisz?"

November 07 2011

rysielec
rysielec
Reposted byYiezakasiunia

April 25 2011

rysielec
The Replacements, clowning around in an elevator.

March 15 2011

rysielec
rysielec
Martin Scorsese and Robert De Niro on the set of Taxi Driver
Reposted byaroundcloudninejustnotgreatpannanroberutsuBabsonmarzycielbelewiczdobrydzik
rysielec

November 01 2010

rysielec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl